Consulate General of Vietnam
5251 Westheimer Rd, Suite 1100
Houston, Texas 77056
United States
Tel: 713-850-1233 | 713-840-0096
Fax: 713-840-0159 | 713-871-0312
Mon - Fri: 09:00am - 12:00pm
Local Time:
Vietnam Time:Housing Purchase

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở Việt Nam (Theo Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001)